Wins Over Ranked Teams

Indiana — No. 14 North Carolina, No. 8 Minnesota, No. 13 Michigan State, No. 1 Michigan, No. 10 Ohio State, No. 4 Michigan State, No. 7 Michigan

Wisconsin — No. 12 Illinois, No. 2 Indiana, No. 12 Minnesota, No. 3 Michigan, No. 13 Ohio State, No. 6 Michigan, No. 3 Indiana

Georgetown — No. 11 UCLA, No. 5 Louisville, No. 24 Notre Dame, No. 18 Marquette, No. 8 Syracuse, No. 17 Syracuse

Louisville — No. 13 Missouri, No. 25 Marquette, No. 12 Syracuse, No. 24 Notre Dame, No. 24 Notre Dame, No. 19 Syracuse

Syracuse — No. 20 San Diego State, No. 1 Louisville, No. 21 Cincinnati, No. 25 Notre Dame, No. 17 Pittsburgh, No. 5 Georgetown

Kansas — No. 7 Ohio State, No. 11 Kansas State, No. 10 Kansas State, No. 14 Oklahoma State, No. 11 Kansas State

Michigan State — No. 7 Kansas, No. 11 Ohio State, No. 18 Minnesota, No. 4 Michigan, No. 22 Wisconsin

Minnesota — No. 19 Memphis, No. 18 Michigan State, No. 12 Illinois, No. 20 Wisconsin, No. 1 Indiana

Notre Dame — No. 8 Kentucky, No. 21 Cincinnati, No. 11 Louisville, No. 20 Pittsburgh, No. 12 Marquette

Saint Louis — No. 20 New Mexico, No. 9 Butler, No. 24 VCU, No. 15 Butler, No. 25 VCU

Colorado — No. 16 Baylor, No. 19 Oregon, No. 9 Arizona, No. 19 Oregon

Duke — No. 3 Kentucky, No. 2 Louisville, No. 4 Ohio State, No. 5 Miami

Illinois — No. 10 Gonzaga, No. 8 Ohio State, No. 1 Indiana, No. 18 Minnesota

Marquette — No. 15 Georgetown, No. 16 Pittsburgh, No. 12 Syracuse, No. 21 Notre Dame

Michigan — No. 18 N.C. State, No. 9 Minnesota, No. 10 Ohio State, No.9 Michigan State

New Mexico — No. 21 UConn, No. 8 Cincinnati, No. 24 UNLV, No. 22 Colorado State

Ohio State — No. 2 Michigan, No. 4 Michigan State, No. 2 Indiana, No. 22 Wisconsin

Oregon — No. 18 UNLV, No. 4 Arizona, No. 24 UCLA, No. 21 UCLA

UCLA — No. 7 Missouri, No. 6 Arizona, No. 11 Arizona, No. 18 Arizona

Villanova — No. 3 Syracuse, No. 5 Louisville, No. 17 Marquette, No. 5 Georgetown

Butler — No. 9 North Carolina, No. 1 Indiana, No. 8 Gonzaga

California — No. 10 Oregon, No. 7 Arizona, No. 23 Oregon

Florida — No. 22 Wisconsin, No. 17 Missouri, No. 25 Kentucky

Kansas State — No. 8 Florida, No. 22 Oklahoma State, No. 14 Oklahoma State

Maryland — No. 14 N.C. State, No. 2 Duke, No. 2 Duke

Miami — No. 13 Michigan State, No. 1 Duke, No. 19 N.C. State

Oklahoma State — No. 6 N.C. State, No. 2 Kansas, No. 9 Kansas State

Pittsburgh — No. 19 Georgetown, No. 6 Syracuse, No. 17 Cincinnati

Tennessee — No. 23 Wichita State, No. 25 Kentucky, No. 8 Florida

UConn — No. 14 Michigan State, No. 17 Notre Dame, No. 6 Syracuse

UNLV — No. 15 San Diego State, No. 15 New Mexico, No. 22 Colorado State

Air Force — No. 22 San Diego State, No. 12 New Mexico

Baylor — No. 8 Kentucky, No. 4 Kansas

Cincinnati — No. 24 Pittsburgh, No. 25 Marquette

Indiana State — No. 15 Wichita State, No. 16 Creighton

Iowa State — No. 11 Kansas State, No. 13 Oklahoma State

Kentucky — No. 16 Mississippi, No. 11 Florida

La Salle — No. 9 Butler, No. 19 VCU

Mississippi — No. 10 Missouri, No. 13 Florida

Missouri — No. 10 Illinols, No. 5 Florida

Northwestern — No. 23 Illinois, No. 12 Minnesota

Providence — No. 17 Cincinnati, No. 21 Notre Dame

Purdue — No. 11 Illinois, No. 17 Wisconsin

St. John's — No. 14 Cincinnati, No. 20 Notre Dame

Temple — No. 3 Syracuse, No. 21 VCU

Virginia — No. 19 N.C. State, No. 3 Duke

VCU — No. 19 Memphis, No. 20 Butler

Wake Forest — No. 18 N.C. State, No. 2 Miami

Wyoming — No. 19 Colorado, No. 15 San Diego State

Xavier — No. 19 Memphis, No. 16 Saint Louis

Arkansas — No. 2 Florida

Boise State — No. 11 Creighton

Cal Poly — No. 11 UCLA

Charlotte — No. 11 Butler

College of Charleston — No. 24 Baylor

Drake — No. 17 Creighton

Evansville — No. 23 Wichita State

Florida — No. 16 Mississippi

Georgia Tech — beat No. 6 Miami

Gonzaga — No. 22 Oklahoma State

Illinois State — No. 16 Creighton

LSU — No. 17 Missouri

North Carolina — No. 20 UNLV

N.C. State — No. 1 Duke

Northern Iowa — No. 15 Wichita State

Oklahoma — No. 5 Kansas

Penn State — No. 4 Michigan

Richmond — No. 19 VCU

Rutgers — No. 24 Pittsburgh

Saint Joseph's — No. 20 Notre Dame

San Diego State — No. 15 New Mexico

South Alabama — No. 25 Florida State

South Dakota State — No. 16 New Mexico

Southern Cal — No. 11 Arizona

Stanford — No. 10 Oregon

Texas — No. 23 North Carolina

Texas A&M — No. 21 Missouri

TCU — No. 5 Kansas

Utah — No. 19 Oregon

Virginia Tech — No. 15 Oklahoma State

Washington State — No. 23 UCLA

Wichita State — No. 12 Creighton