One or None No. 1 Final Fours

Final Fours in which only one or no No. 1 seeds participated (champion in CAPS):

1979 — No. 1 Indiana State, No. 2 MICHIGAN STATE, No. 2 DePaul, No. 9 Pennsylvania

1980 — No. 2 LOUISVILLE, No. 5 Iowa, No. 6 Purdue, No. 8 Ucla

1989 — No. 1 Illinois, No. 2 Duke, No. 3 MICHIGAN, No. 3 Seton Hall

1990 — No. 1 UNLV, No. 3 Duke, No. 4 Georgia Tech, No. 4 Arkansas

1992 — No. 1 DUKE, No. 2 Indiana, No. 4 Cincinnati, No. 6 Michigan

1994 — No. 1 ARKANSAS, No. 2 Arizona, No. 2 Duke, No. 3 Florida

1995 — No. 1 UCLA, No. 2 Arkansas, No. 2 North Carolina, No. 4 Oklahoma State

1998 — No. 1 North Carolina, No. 2 KENTUCKY, No. 3 Stanford, No. 3 Utah

2000 — No. 1 MICHIGAN STATE, No. 5 Florida, No. 8 North Carolina, No. 8 Wisconsin

2003 — No. 1 Texas, No. 2 Kansas, No. 3 SYRACUSE, No. 3 Marquette

2004 — No. 1 Duke, No. 2 UCONN, No. 2 Oklahoma State, No. 3 Georgia Tech

2006 — No. 2 Ucla, No. 3 FLORIDA, No. 4 Lsu, No. 11 George Mason

2010 — No. 1 DUKE, No. 2 West Virginia, No. 5 Butler, No. 5 Michigan State

2011 — No. 3 UCONN, No. 4 Kentucky, No. 8 Butler, No. 11 VCU

2012 — No. 1 KENTUCKY, No. 2 Kansas, No. 2 Ohio State, No. 4 Louisville

2013 — No. 1 Louisville, No. 4 Michigan, No. 4 Syracuse, No. 9 Wichita State