Georgetown (Ky.) 102, Miami (Ohio)-Hamilton 32

EXHIBITION

Athletes In Action 86, Limestone 71